Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji
wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r.
20.08.2020 więcej
Postanowienie Nr 178/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 28 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w
mieście Jasło
30.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 158, 159, 160/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 24 czerwca 2020r.
w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4, 6,
12
30.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 118/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 22
mieście Jasło
30.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/65/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w
Mieście Jaśle.
16.06.2020 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
15.06.2020 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 13 czerwca 2020 r.
w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń
kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz losowania
składów OKW.
13.06.2020 więcej
Informacja w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 28 czerwca 2020 r.
10.06.2020 więcej
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca
2020 r.
09.06.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się